Vše pro půdu

Přidejte se k nám v naší misi vytvořit udržitelnou budoucnost prostřednictvím inovativního managementu půdy a vody, pokročilých softwarových nástrojů GIS a budování a navazující podpory komunitních projektů

Půdní průzkum

vzorkování půd a zajištění stanovení fyzikálních, chemických a biologických vlastností

více info

Lektorování

školení v rámci práce s protierozní kalkulačkou, faremních plánů, využití LPIS

více info

GIS & Remote Sensing

land use / land cover analýza, erozní ohrožení půdy, vymezení cest soustředěného odtoku

více info

Terénní mapování

umíme navrhnout systém efektního sběru dat v terénu a jejich následné zpracování

více info

Zdravá půda rovná se zdravá krajina​

Přejít nahoru