Publikace a metodiky

Best Practices in Land Management

Přehled osvědčených postupů v projektech realizovaných v rámci České rozvojové pomoci v Etiopii v letech 2010 až 2020.

Publikace popisuje typ aktivit a projektů realizovaných díky programu ČRA v oblasti hospodaření s přírodními zdroji, zalesňování a rozvoje krajiny.

Příručka péče o půdu

Přehledné informace o tom, jak pečovat o půdu tak, aby byla dlouhodobě zdravá a produkční. Přehled řešení, zdrojů, tipů i dotačních titulů pro ochranu půdy. 

Guideline for LMP & Soil and Geo-hazard mapping

Metodika pro mapování geohazardů a péče o půdu v rámci Etiopie

Přejít nahoru