Přehled aktuálních a realizovaných rozvojových projektů

NPŽP – Síť poradenství pro udržitelné zemědělství s nižší uhlíkovou stopou na území ČR [2024-2025]

LIFE WILL [2022-2027]

Adaptace zemědělských systémů na změny klimatu na rozvodí Reqame, v oblastech Halaba a Silte [2023–2025]

Adaptace zemědělských systémů na změny klimatu na rozvodí hory Hambaricho v oblasti Kembata Tembaro, Etiopie [2023–2025]

Improving the quality of life by ensuring availability and sustainable management of water
resources in Sidama Region and Gamo and Gofa zones (Ethiopia) [2023–2026]

Participativní rozvoj produktivní krajiny v regionu Sidama, Etiopie, II   [2021–2024]

OMANDE WIN [2021–2024]

Zajištění udržitelného hospodaření v krajině ve vybraných oblastech Etiopie na základě
geovědního mapování [2019–2024]

Zvýšení ekologické stability povodí Dijo a Bilate [2019–2021]

Participativní rozvoj produktivní krajiny v zóně Sidama, SNNPR, Etiopie (SNNPR)

Přejít nahoru