Projekty

Podílíme se na řešení projektů, které se zabývají trvalou udržitelností půdy ve spojení s krajinným managementem. Zároveň se staráme o prezentaci výsledků těchto projektů a školení cílových skupin.


Projekty, na kterých se podílíme:

Participatory Development of Productive Landscapes in Sidama Zone, SNNPR, Ethiopia (2016 – 2020)

Cílem projektu je zvýšit celkovou životní úroveň chudých zemědělců ve vybraných územích (kebele), zlepšením jejich přístupu k zemědělství a přírodním zdrojům. Projekt kombinuje několik podstatných témat, především degradace přírodních zdrojů, podvýživa, nejistota zajištění potravin, zlepšení příjmu chudých rodin a potenciál komunitní prace. V zájmu dlouhodobé udržitelnosti se projekt zaměřuje na budování kapacit partnerů a odborníků místní samosprávy.

Garant projektu: Česká rozvojová agentura

Spolupráce: Člověk v Tísni, Canadian Foodgrain Bank, Awasssa University


Increase Ecological Stability of Dijo & Bilate Watershed Halaba Zone and Sankura Woreda, SNNPR (Phase II) (2019 – 2022)

Cílem projektu je posílit komunitní systém řízení přírodních zdrojů ve 14 územích (kebele) Alaby a Senkura (vyšší územní celky – woredy) v etiopském regionu SNNP. Reaguje na zhoršování životního prostředí, což má za následek špatnou zemědělskou produktivitu a zvýšenou zranitelnost živobytí lidí. Projekt se zaměřuje na posílení kapacity klíčových zúčastněných stran odpovědných za ochranu přírodních zdrojů v cílových oblastech. Posílení těchto kapacit má za cíl umožnit místním obyvatelům účinně provádět dlouhodobá opatření na ochranu a rehabilitaci jednotlivě a komunálně spravovaných pozemků. Jejich dlouhodobé úsilí bude podpořeno zvyšováním kvality poskytovaných služeb především v místních střediscích pro výcvik zemědělců (Farmer Training Centres).

Garant projektu: Česká rozvojová agentura

Spolupráce: Člověk v Tísni


Ensuring Sustainable Land Management in Selected Areas of Ethiopia on the Basis of Geoscientific Mapping (2019 – 2024)

Hlavním záměrem projektu je přispět k zastavení degradace zemědělské půdy a její obnova, podpora rozmanitosti přírody. Součástí tohoto záměru je vytvořit komplexní datové a mapové podklady, které povedou k tvorbě podrobných územních / krajinných plánů v klíčových oblastech Etiopie. Tyto výstupy umožní eliminaci negativních geologických procesů (tektonická a seismická aktivita, sesuvy, skalní řícení, vznik sufozních trhlin ap.) a dále výraznou měrou přispějí k efektivnímu využívání a hospodaření s přírodními zdroji (voda a půda) a zajistí jejich udržitelné využití. Záměrem projektu je dále zvýšení odborných kapacit širšího spektra odborných pracovníků GSE v oborech geovědního mapování, pedologie a tvorby územních / krajinných plánů.

Garant projektu: Česká rozvojová agentura

Spolupráce: Česká geologická služba, Karlova univerzita