O nás

Jsme tým odborně vzdělaných profesionálů se zkušenostmi v oblasti environmentálních aplikovaných věd, aktivně zapojených do tuzemských i mezinárodních projektů.

Spolek Vše pro půdu z.s. vznikl v srpnu 2018 na základě spojení přátel se stejným odborným zaměřením a touhou po propojení přírodních věd s praxí. Díky našim zkušenostem dokážeme spolupracovat na projektech s environmentální tématikou – od zpracování návrhů projektů, po realizaci kvalitních výsledků a jejich prezentaci. Disponujeme znalostmi z oboru krajinného plánování, pedologie, geografických informačních systému (GIS) a dálkového průzkumu země (DPZ).


Náš tým

Ing. Petra Huislová

Vystudovala jsem bakalářský obor Aplikovaná ekologie a navazující magisterský obor Krajinné a pozemkové úpravy na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Dále jsem se sedm let intenzivně věnovala problematice ochrany půdy ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy v.v.i. na oddělení Pedologie a ochrany půdy. V současnosti jsem zaměstnaná na Státním pozemkovém úřadu na pozici rada na oboru Pozemková správa a krajinotvorba.


Ing. Dominika Čermáková (Kobzová)

Ing. Jan Ureš

Absolvent magisterského oboru Krajinných a pozemkových úprav na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. V rámci studií jsem začal pracovat na oddělení pedologie a ochrany půdy, kde jsem se věnoval primárně testování protierozních materiálů a technologií, ochraně cenných částí území před produkty eroze, klasifikaci a mapování půd. Krátce jsem se také zabýval tvorbou a správou databáze DTM pro firmu Hrdlička. Od jara roku 2018 se plně věnuji krajinnému inženýrství a souvisejícím ekologickým otázkám pro spolek Vše pro půdu primárně na projektech v Etiopii, ale také v Čechách.


Ing. Michaela Hrabalíková Ph.D.

Vystudovala jsem Ph.D. v oboru Úpravy vodního režimu krajiny na ČZU v Praze. Více jak dekádu se zabývám environmentálním modelováním a digitálním mapováním s využitím Geografických Informačních Systémů a dat z dálkového průzkumu Země. Spolupracovala jsem na projektech jako je mapování a inventarizace NATURA 2000 nebo na tvorbě územního plánu pro Město Samawah, Irák. V současné době žiji na Islandu, kde v rámci EU COST Akce spolupracuje s Reykjavík Univerzitou a Islandskou lesní službou.